Озвучено деталі створення Національного бюро фінансової безпеки України

Дата публікації: 21-03-2018 - 11:04

У Верховній Раді пропонують створити Національне бюро фінансової безпеки України (НБФБ). Про це йдеться в законопроекті №8157 від 19.03.2018 «Про Національне бюро фінансової безпеки України», передає AgroPolit.com.

Авторами законопроекту є Ніна Южаніна, Максим Курячий, Артур Герасимов, Руслан Лук'янчук, Віктор Король.

Згідно з пояснювальною запискою, метою закону є створення організаційно-правових засад діяльності Національного бюро фінансової безпеки України, головним завданням якого є забезпечення фінансової безпеки держави.

У пояснювальній записці до проекту Закону України «Про Національне бюро фінансової безпеки України» виділяють 13 концептуальних положень:

1. Завданням Національного бюро фінансової безпеки України є забезпечення фінансової безпеки держави шляхом захисту державних фінансів на вході до бюджету, при розподілі бюджетних ресурсів, протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, виявленню активів, одержаних від підслідних економічних злочинів.

2. Незалежність Національного бюро фінансової безпеки України від усіх державних інституцій, з метою мінімізації корупційних ризиків та уникнення впливу на діяльність бюро всіх державних органів та їх посадових осіб, що прямо або опосередковано приймають участь у процедурах наповнення державного бюджету та/або розподілу і використання його коштів.

3. З метою захисту бізнесу від необґрунтованого втручання у господарську діяльність, необґрунтованого кримінального переслідування та задля зниження корупційних ризиків змінюються підстави для початку кримінального провадження за статтями, що відносяться до підслідності Національного бюро фінансової безпеки України (узгодженість несплачених до бюджету грошових зобов'язань, наявність аналітичного висновку щодо вчинення відповідного кримінального правопорушення).

4. Підзвітність Національного бюро фінансової безпеки України Верховній Раді України та Президенту України.

5. Встановлення виключної підслідності  Національному бюро фінансової безпеки України злочинів, пов’язаних із захистом публічних фінансів.

6. Конкурсна система відбору кандидатів на  всі посади в Національному бюро фінансової безпеки України, крім посад у підрозділах забезпечення діяльності бюро.

7. Законодавче закріплення права Національного бюро на формування власних та отримання доступу до інформаційних ресурсів інших державних органів з метою аналізу наявної в них інформації, онлайн-моніторинг ризиків та забезпечення аналітичними продуктами органів досудового розслідування, формування рекомендацій для органів влади всіх рівнів у разі виявлення ризиків створення підґрунтя для розвитку негативних тенденцій у сфері публічних фінансів.

8. Формування процесу досудового розслідування на основі ILP моделі (Intelligence Led Policing), керованого аналітикою. В основу процесу прийняття управлінських рішень на прикладі європейського досвіду закладається система аналізу ризиків та загроз.

9. На Національне бюро фінансової безпеки України покладено виконання кримінально-процесуальної, оперативно-розшукової та адміністративної функцій.

10. Модель боротьби з кримінальними проявами передбачатиме:

а) боротьбу з системними кримінальними проявами у сфері економіки шляхом:

виявлення, розслідування злочинів та притягнення до відповідальності членів організованих злочинних угрупувань, причетних до функціонування галузевих, міжгалузевих та транснаціональних кримінальних схем у сфері публічних фінансів;

руйнування вже створених схем розкрадання коштів бюджетів усіх рівнів та кримінальної інфраструктури, що обслуговує такі схеми;

підготовки рекомендацій органам влади з усунення фінансового та правового підґрунтя для розвитку негативних тенденцій та явищ у сфері публічних фінансів, а також  окремих кримінальних схем у відповідній сфері економіки;

б) запровадження інститутів з особливого порядку кримінального переслідування в економічній сфері, спрямованих на стимулюванням добровільної сплати податків, що враховують факт відшкодування особою спричинених державі або громаді збитків та її відмову від подальшого вчинення аналогічних злочинів;

в) запровадження особливого порядку реєстрації в ЄРДР заяв та повідомлень про вчинення кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Національного бюро фінансової безпеки України;

11. Система перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Національного бюро фінансової безпеки України, які повинні мати базову вищу освіту, здійснюватиметься у Тренінговому центрі. Навчальний процес при цьому максимально інтегрується у практичну діяльність: на початковому етапі - за сприяння західних експертів, з поступовою їх заміною власними спеціалістами. Навчання провадитиметься у вигляді тренінгів із здачею проміжних та заключного кваліфікаційних іспитів та отриманням права виконувати окремі функції, окреслені компетенцією штатної посади.

12. Національне бюро фінансової безпеки України створюється як новий орган, наділений виключною компетенцією боротьби з економічними злочинами. Його створення відбуватиметься незалежно від перебігу процедур ліквідації податкової міліції, але супроводжуватиметься частковим обмеженням компетенцій Національної поліції МВС України та СБУ в питаннях боротьби зі злочинами у сфері економіки.

13. Законопроектом передбачено, що загальна чисельність працівників Національного бюро фінансової безпеки України не може перевищувати 4 тисяч осіб. Тобто, в залежності від стану криміногенної ситуації в економіці країни, загальна чисельність працівників може бути меншою від граничного рівня, зазначеного в законопроекті.

Ukrainian

Читати ще