Вступ до Асоціації тваринників України

Асоціація тваринників України створена загальними зборами учасників (протокол №1/2014 від 14 квітня 2014 року), є господарським об’єднанням (господарською асоціацією), що здійснює свою діяльність на підставі Статуту, Цивільного Кодексу України, Господарського Кодексу України та інших законодавчих та нормативних актів.

Асоціація створена та діє на основі добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності та гласності.

Асоціація є неприбутковою непідприємницькою організацією.

Мета Асоціації – представництво в органах влади різного рівня та лобіювання інтересів членів Асоціації в галузі тваринництва (ВРХ, птиця, свині, кози, вівці), координація господарської діяльності членів без надання права на втручання у виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, надання консалтингових послуг в межах компетенції Асоціації.

Для вступу необхідно здійснити наступні кроки:

  1. Ознайомитись зі Статутом Асоціації, приділивши окрему увагу розділу 6 «Членство в Асоціації».

  2. Подати Заяву на вступ до Асоціації за зразком на сайті, надіславши її на електронну адресу info@usba.com.ua та поштову адресу Асоціації.

  3. Подати заповнену Анкету для вступу в члени Асоціації за зразком на сайті, надіславши її на електронну адресу info@usba.com.ua та поштову адресу Асоціації.

  4. Надати копії установичих документів (копію статуту) та витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань)

  5. Надати фактичні контаки (телефон, факт, електронна пошта, поштова адреса)

  6. Сплатити членський внесок