Члени Асоціації тваринників України

Члени Асоціації мають право:

  1. Обирати та бути обраними до керівних та контрольних органів Асоціації;

  2. Вносити на розгляд органів управління Асоціації пропозиції з питань діяльності Асоціації, брати участь в обговоренні цих питань на Загальних зборах;

  3. Брати участь в голосуванні на Загальних зборах з питань, винесених на розгляд Загальних Зборів;

  4. Користуватися всіма науково-технічними розробками, власником яких є Асоціація.

  5. Отримувати повну інформацію про діяльність Асоціації, в тому числі знайомитись з річними балансами, звітами Асоціації про її діяльність;

  6. Позбутись членства в Асоціації на умовах і в порядку, передбаченому Статутом Асоціації.