Мета та завдання Асоціації тваринників України (АТУ)

1

Метою діяльності Асоціації є захист інтересів її Учасників у здійсненні ними діяльності, яка пов’язана з виробництвом продукції тваринництва, та координація господарської діяльності членів без надання права на втручання у виробничу та комерційну діяльність, прийняття управлінських рішень, надання консалтингових послуг в межах компетенції Асоціації.

Свою діяльність Асоціація здійснює у кількох ключових напрямках:

- представництво та захист інтересів членів Асоціації в органах влади різного рівня (шляхом проведення зустрічей, написання запитів та надання пропозицій, підготовки проектів нормативно-правових актів, проведення публічних слухань, круглих столів, робочих груп, підготовки публікацій в ЗМІ);

- у тісній співпраці з науковими організаціями розробка програм розвитку тваринницької галузі, технологій захисту від епізоотій;

- забезпечення доступу членів Асоціації до найсучасніших виробничих технологій, виходу підприємств на внутрішні та зовнішні ринки;

- контроль діяльності органів влади України в аграрному секторі, витрачання коштів державного та місцевих бюджетів;

- аналіз ситуації в галузі, збір статистичних та аналітичних даних.

Основні завдання Асоціації тваринників України:

  1. Захист прав та інтересів членів Асоціації, забезпечення їх правових гарантій.
  2. Взаємодія та співпраця з членами Асоціації.
  3. Відстоювання прав та інтересів членів Асоціації у їх відносинах з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, недержавними організаціями, підприємствами, професійними спілками, їх об’єднаннями.
  4. Сприяння та безпосередня участь у розробці та прийнятті нормативно-правової бази для полегшення чесної та прозорої діяльності членів Асоціації та розвитку тваринництва в Україні.
  5. Розробка та реалізація освітніх та соціальних програм з метою розвитку та підвищення професійного рівня вітчизняних фахівців у галузі тваринництва.
  6. Встановлення взаємодовіри, надійності, порядності та ділового партнерства у взаємовідносинах між членами Асоціації, забезпечення дотримання Кодексу професійної етики та ділової поведінки членів Асоціації.
  7. Надання членам Асоціації роз'яснення щодо цілей Асоціації шляхом організації спеціальних заходів, семінарів і конференцій, тренінгів, виставок для обміну досвідом, виступів у засобах масової інформації, надання консультацій, залучення місцевих і закордонних спеціалістів-консультантів.
  8. Взаємодія з постачальниками сільськогосподарських технологій та фінансовими інституціями з метою розвитку тваринництва в Україні.
  9. Сприяння членам Асоціації у налагодженні контактів з партнерами в Україні та міжнародного співробітництва.
  10. Організація щотижневого моніторингу найсвіжішої інформації ринку з перших джерел та її поширення серед членів Асоціації в електронному вигляді (за запитом).

Асоціація тваринників України заснувала та здійснює випуск інформаційно-аналітичного дайджесту Асоціації тваринників України. Випуск здійснюється щоквартально. Розповсюджується як шляхом надсилання на електронні адреси членів Асоціації, так і в друкованому вигляді (за запитом). Дайджест Асоціації тваринників України - збірка новин та подій тваринницької галузі та Асоціації, законодавчих змін за період в тваринницькій галузі, анонс подій.