Державна підтримка фермерства не можлива без підтримки сільськогосподарської кооперації, - Ірина Паламар

Дата публікації: 01-09-2017 - 14:39

Асоціація тваринників України внесла зауваження та пропозиції до проекту Концепції розвитку фермерства та кооперації

Нагадаємо,  що протягом останніх місяців цього року на найвищих державних рівнях - Прем’єр-міністра України Гройсмана В.Б., Першого віце-прем'єр-міністра - Міністра економічного розвитку і торгівлі України  Кубєва С.І. та ін. посадовців наголошувалося на пріоритетах державної політики з підтримки  розвитку фермерства й кооперації, а також намірах Уряду передбачити в 2018 році обсяг фінансування відповідного напрямку  в розмірі не менше ніж 1 млрд грн. 31 липня Мінагрополітики на своєму офіційному сайті оприлюднило проект відповідної Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки, який передбачає конкретні напрями та механізми державної підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів.

Проте під час вчорашньої міністерської наради Ірина Паламар озвучила цілий комплекс пропозицій та зауважень від Асоціації тваринників України до проекту Концепції розвитку фермерства та кооперації, які були напрацьовані за результатами співпраці з сільськогосподарськими підприємствами, фермерськими господарствами та сільськогосподарськими кооперативами.  В цілому всі пропозиції Асоціації додатково будуть направлені до Мінагрополітики та Уряду для врахування та обов’язкового включення до відповідного проекту Концепції.

В першу чергу, Асоціація тваринників вимагає, щоб зміст представленої громадськості Концепції відповідав та перекликався із її назвою. Власне, якщо в назві такої Концепції говориться про розвиток фермерських господарств і сільськогосподарської кооперації, то і зміст цього документу має поширюватися на сільськогосподарську кооперацію, а не майже виключно на фермерські господарства.  Наразі ж переважна більшість положень проекту Концепції зосереджені на підтримці фермерських господарств. Таким чином за сьогоднішніх умов держава вводить в оману осіб, задіяних в сільськогосподарській кооперації, які вважають, що запланована підтримка і їх діяльності, а за фактом, 1 млрд. коштів планується витратити в більшій частині на фермерські господарства та їх співробітництво.

Наприклад, в представленому проекті Концепції є такі положення як: «дана Концепція направлена виключно на підтримку фермерських господарств» чи «Метою Концепції є створення необхідних … передумов для розвитку фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів, … шляхом: надання підтримки фермерським господарствам».

Асоціація тваринників всіляко вітає наміри держави підтримати розвиток в Україні фермерства, але тоді потрібно чесно говорити суспільству, що оприлюднена Концепція передбачає підтримку виключно фермерських господарств.

Крім того, проект Концепції містить уточнення щодо категорії сільськогосподарських кооперативів, яку планується підтримати в рамках цієї Концепції. Це лише сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи, які утворені виключно фермерськими господарствами. На переконання Асоціації, опираючись на чинне законодавство, таке положення фактично усуває переважну частину сільськогосподарських кооперативів від доступу до запланованої державної підтримки в розмірі 1 млрд грн  та просто буде підтримувати об’єднання фермерів, а не сільськогосподарську кооперацію.

Адже згідно з Законом «Про фермерське господарство» ФГ  підлягає державній реєстрації як юридична   особа  або  фізична  особа-підприємець, а згідно з Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» сільськогосподарський обслуговуючий кооператив утворюється шляхом об’єднання фізичних та/або юридичних осіб - виробників сільськогосподарської продукції. Тобто, такі форми сільськогосподарських кооперативів, які об’єднують звичайних селян – фізичних осіб, НЕ суб’єктів СПД-діяльності чи звичайних осіб і юридичних осіб, не зможуть скористатися цією державною підтримкою в межах даної Концепції. А це на сьогодні найбільш «народні» та доступні власникам особистих селянських господарств форми спільного виходу на ринки та забезпечення доступу до сучасних технологій.

          Асоціація тваринників дуже сподівається, що відповідні контраверсійні положення будуть усунуті під час доопрацювання проекту Концепції, а сам документ охопить реальною підтримкою не лише фермерські господарства, але і сільськогосподарські кооперативи, які історично уже не раз рятували українську економіку.

          Також Асоціація тваринників пропонує в проекті Концепції серед напрямів державної фінансової підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів передбачити проведення широкої просвітницької та інформаційної роботи серед населення про переваги такої діяльності. Адже на сьогоднішній день серед українського селянства не досить поширена якісна інформація про можливості та переваги фермерства і кооперативів. Хоча в економічно розвинутих країнах частка населення, залученої, наприклад, в сільськогосподарській кооперації, є дуже високою. Кооперативний рух у Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах та Японії характеризується майже 100-відсотковим охопленням сільськогосподарського населення. У Франції, Бельгії, Німеччині кооперативи об'єднують не менше 80% усіх сільськогосподарських підприємств, у США, Канаді, Австралії — понад 60% фермерських господарств. Це дає право ставити за мету підвищення рівня залучення населення.

          Ще один важливим напрямком підтримки сільськогосподарських кооперативів має бути підготовка фахівці цієї галузі, шляхом викладання спеціального курсу у спеціалізованих вищих аграрних навчальних закладах «Основ сільськогосподарської кооперації», а також безкоштовного навчання спеціалістів у галузі сільськогосподарської кооперації. 

           Серед механізмів застосування державної підтримки фермерських господарств та сільськогосподарських кооперативів в межах проекту Концепції Асоціація тваринників, в особі її голови Ірини Паламар, пропонує також передбачити фінансову підтримку :


-        

сімейних фермерських господарств;  


-        

часткової компенсації сільськогосподарським кооперативам вартості кваліфікованого персоналу (ветеринарів, агрономів, бухгалтерів, юристів, тощо - протягом  певного періоду часу), адже відповідна практика розповсюджена в країнах ЄС (3-5 років);


-        

надання більшої фінансової підтримки відповідальним фермерським господарствам, які дотримуються екологічних вимог, дбають про збереження якості ґрунтів, ін.;


-        

введення в дію механізму страхування врожаю;


-        

здійснення закупівлі продуктів для державних потреб через фермерські господарства та сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи;


-        

компенсацію витрат за молоко на випоювання власникам корів через господарства, які спеціалізуються на відгодівлі ВРХ та скуповують молодняк ВРХ у населення;


-        

часткове відшкодування вартості будівництва та реконструкції племінних ферм, інше.

До того ж, є низка механізмів для розвитку фермерства та кооперації, які потребують ще впровадження чи розробки відповідного законодавства. Так, на думку Ірини Паламар, важливо запровадити в Україні інститут спадкоємства фермерських господарств.

За даними Європейської Комісії, одним із напрямків державної підтримки фермерства є саме підтримка спадкоємства. В Україні ж законодавство в цьому питанні ще потребує доопрацювання, оскільки за спадковим законодавством господарство як юридична особа припиняє своє існування у зв'язку зі смертю єдиного члена господарства, а згідно з Законом “Про фермерське господарство” діяльність фермерського господарства припиняється у разі,  якщо не залишається жодного члена фермерського господарства або спадкоємця, який бажає продовжити діяльність господарства.

Поштовхом для розвитку фермерства та сільськогосподарської кооперації є розвиток кредитної кооперації і впровадження ідеї кооперативного банку шляхом прийняття відповідного законодавства.

Нагальним питанням на законодавчому рівні є і виключення із сукупного доходу осіб, які займаються фермерством, молодняка великої рогатої худоби, аби його не віддавали на забій через ризик втрати субсидії на оплату житлово-комунальних послуг.

Усі ці та багато інших зауважень запропоновано Асоціацією тваринників до включення в проект Концепції. Закликаємо й запрошуємо усі зацікавлені сторони до участі в розробці цього важливого документу.

 

АТУ, 2017

Ukrainian

Читати ще