АТУ долучається до розробки комплексної державної програми з відродження села та кооперативного руху

Дата публікації: 22-11-2017 - 15:45

Голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар взяла участь у нараді, що відбулася під головуванням Першого віце-прем‘єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Івановича Кубіва.

15 листопада 2017 року голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар взяла участь у нараді, що відбулася під головуванням Першого віце-прем‘єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі Степана Івановича Кубіва за участі народних депутатів України, представників Міністерства фінансів України, Міністерства аграрної політики та продовольства України, інших органів влади та галузевих асоціацій щодо пошуку шляхів врегулювання проблемних питань з надання субсидій на житлово-комунальні послуги селянам-виробникам молока.

 

Окрім  питання надання субсидій на житлово-комунальні послуги селянам-виробникам молока на нараді було піднято цілий комплекс сільських питань. Серед них обговорювалися питання відродження села, розвитку тваринництва, молочного та м’ясного скотарства, сільськогосподарських кооперативів та особистих селянських господарств. Учасники наради у ході дискусії говорили про те, що для збільшення виробництва молока потрібно підтримати розвиток особистих селянських господарств та кооперативів.

 

Таким чином, за результатами наради учасники прийшли до спільного рішення щодо необхідності розвитку кооперативів, і надання державної підтримки не лише фермерам, але й власникам особистих селянських господарств та сільськогосподарським кооперативам,   важливості невідкладної підтримки тваринництва, молочного та м’ясного скотарства, кардинального перегляду державної політики в сфері тваринництва.

 

Із цією метою запропоновано розробити комплексну державну програму, яка охоплювала б цілу низку питань, що стосуються відродження українського села та розвитку сільськогосподарського кооперативного руху: розвиток ветеринарної справи на селі, забезпечення особистих селянських господарств високоякісною генетикою ВРХ, що давало б змогу виробляти більше молока та підвищити прибутковість виробництва, підтримку виробництва м’ясного напрямку ВРХ (відгодівля бичків, відшкодування вартості молока за випоювання телят тощо), внесення змін в законодавство про оподаткування, за якими б доходи від членства в кооперативі не включалися б у сукупний дохід селян та низку інших питань. До роботи над розробкою даної програми вирішено залучити, окрім представників профільних міністерств та науковців (Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінсоцполітики, Держстатом, ДФС, НААН), також профільні асоціації, зокрема, Асоціацію тваринників України.

 

«Наша Асоціація тваринників вдячна Першому віце-прем‘єр-міністру України, Міністру економічного розвитку і торгівлі Степану Івановичу Кубіву за те, що він підняв таке важливе питання, яке стосується мільйонів українських селян, - прокоментувала Ірина Паламар. – Також ми відзначаємо довіру, яку надали нашій Асоціації щодо участі разом із представниками профільних міністерств в розробці комплексної програми для відродження українського села та  розвитку сільськогосподарського кооперативного руху».

 

За результатами наради ухвалено доручення:

 

Мінагрополітики разом з Мінекономрозвитку, Мінфіном, Мінсоцполітики, Держстатом, ДФС, НААН та за участю галузевих асоціацій, в тому числі Асоціації тваринників України, підготувати пропозиції щодо:

  • удосконалення системи обліку продукції тваринництва, що виробляється в особистих селянських господарствах;
  • механізму визначення собівартості молока, що виробляється в особистих селянських господарствах;
  • встановлення мінімальної закупівельної ціни на молоко, що закуповується в особистих селянських господарствах, на рівні не нижчому від його собівартості;
  • створення сприятливих умов для розвитку кооперації в галузі тваринництва, у тому числі з метою встановлення економічно обґрунтованих закупівельних цін на молоко та покращення його якості;
  • удосконалення системи забезпечення соціальними гарантіями членів особистих селянських господарств, зокрема їх пенсійного забезпечення;
  • врегулювання статусу особистих селянських господарств, які приєднали до такого господарства земельну частку (пай);
  • удосконалення системи селекції в тваринництві;
  • напрямів та механізмів підтримки галузі тваринництва та селекції, насамперед молочного напряму продуктивності;
  • удосконалення порядку розподілу бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, у тому числі для підприємств із змішаними видами діяльності, а також запровадження диференційованого розміру ставки податку на додану вартість за операціями з продажу продукції тваринництва.

Внести Кабінетові Міністрів в установленому порядку узгоджені пропозиції для розгляду їх на засіданні Урядового комітету з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно- енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності.

1.         Мінфіну разом з Мінагрополітики, ДФС та Держстатом опрацювати питання щодо удосконалення системи оподаткування особистих селянських господарств, у тому числі господарств, які приєднали земельну частку (пай), а також суб’єктів господарювання, які працюють з виробниками молока, зокрема в частині посилення контролю за сплатою податків, недопущення їх зменшення, заниження закупівельних цін на молоко та приховування отримуваних доходів.

2.         Мінсоцполітики разом з Мінагрополітики, Мінекономрозвитку, Мінфіном та Держстатом опрацювати питання щодо внесення змін до Методики обчислення сукупного доходу сім’ї та до Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива в частині визначення єдиних підходів під час визначення доходу громадян від ведення особистого селянського господарства.

3.         Мінагрополітики разом з Держпродспоживслужбою забезпечити відповідно до законодавства контроль за:

ідентифікацією та реєстрацією сільськогосподарських тварин, зокрема тих, що утримуються в особистих селянських господарствах;

за дотриманням вимог законодавства щодо безпечності та якості продукції тваринництва, у тому числі виробленої в особистих селянських господарствах.

 

Асоціація тваринників України запрошує представників бізнесу, об’єднаних територіальних громад, фермерів та членів кооперативів й власників особистих селянських господарств подавати свої пропозиції до державної програми з відродження села та кооперативного руху на електронну адресу info@usba.com.ua .

 

Ukrainian

Читати ще